Värmebehandling

Vår affärsidé — Att erbjuda värmebehandling och färdigställning både kostnadseffektivt och i nära dialog med kunden.

Värmebehandling kan definieras som värmning och kylning i syfte att ändra vissa egenskaper hos ett material. 

Det är en komplicerad process, som medför att mikrostruktuen och de mekaniska egenskaperna hos materialet förändras, vilket i sin tur medför ökad livslängd alternativt ökad bearbetbarhet. Värmebehandling kan även utföras för att förbättra korrosionsbeständigheten och ta bort oönskade spänningar i materialet.  

Teknisk Beskrivning

Kylmedel Dimension: L x B x H (mm)
Olja 6000 x 3000 x 1500
Olja 8400 x 2500 x 4100
Polymer 10000 x 4000 x 2300
Vatten 12800 x 4900 x 2700
Vatten 8000 x 3000 x 3700
Vatten 7180 x 3400 x 2700
Vatten 6000 x 3000 x 3000
Nr Dimension: L x B x H (mm) Max temp (°C)
1 12000 x 4000 x 2000 1100
2 12000 x 3000 x 1500 1070
3 7200 x 2300 x 1400 1200
4 7200 x 2300 x 1400 1200
5 6900 x 2000 x 1400 750
6 9400 x 1500 x 800 750
7 5600 x 1500 x 1400 750
8 5600 x 1500 x 1300 1000
9 6300 x 1300 x 1400 1200
10 5600 x 1300 x 1400 1200
11 5700 x 1500 x 1300 750
12 4300 x 1500 x 1300 750
13 4600 x 3600 x 1900 500
14 6400 x 1400 x 900 1000
15 5200 x 1800 x 1200 1230
16 2000 x 1500 x 1000 1260
17 2000 x 1500 x 1000 1060
18 2000 x 1500 x 1000 1060
19 1200 x 800 x 600 1260
20 1200 x 800 x 600 1000