Hållbarhet

Vi bryter inte din fossilfria kedja
Fakta
Miljöcertifierade
Fossilfri el
kundens fossilfria kedja

För oss är hållbarhet en central faktor och den beaktas vid samtliga inköp och bokningar. 

Vid tjänsteresor används tågtransporter i största möjliga utsträckning, och varje resa noga övervägs utifrån dess fördelar. Vi har exempelvis minskat vår närvaro vid mässor för att minska vår miljöpåverkan.

Vi erbjuder våra kunder värmebehandling i våra eluppvärmda ugnar, som drivs av förnybar elenergi. För att minimera vår påverkan på miljön, rekommenderar vi vattenkylning istället för olja eller polymer på stålsorter som klarar av denna typ av kylning.