Vår Historia

Vår Historia

Thermotech- erfarenhet och tradition

Thermotech Värmebehandlingscenter AB grundades 2008 av Anders Dättermark, Dick Eriksson och Bengt Gustavsson då med namnet Thermotech Kilsta AB, men traditionerna och anläggningarnas historia och verksamhetens know -how samt erfarenhet går mycket längre tillbaka än så…

1646

Paul Hossman, erhöll kungligt privilegium för att starta upp smidesverksamhet vid Boälven(nuvrande Timsälven) Järnbruket han grundade kallade han Bofors.

1878

Martinugnen för modern stålproduktion tas ibruk

1883

Kanonproduktionen startar i Bofors, något som kom att definiera namnet Bofors och även kom att definiera den metallurgiska utvecklingen.

1894

Alfred Nobel förvärvade Bofors.

1895

Härdverket i Bofors byggs med härdtorn för vertikalhärdning.

1897

1200 tons pressen som är i bruk än idag anskaffades.

1913

Tillbyggnad med 44 meter.

1929

Tillbyggnad av härdverket pga efterfrågan på legotillverkning av fordonsdetaljer.

1941

Tillbyggnad med 110meter.

1962

MAK i Kilsta byggs, som ett led i Bofors diversifiering har ett industriområde i Kilsta växt fram.

1980

Valsverk och stålverk i Kilsta avvecklas och säljs till Asien, kvarvarande verksamheten i Kilsta säljs till ett företag på svenska västkusten.

1984

Dick Eriksson börjar sin anställning på SKF Steel som riktare

1990

Bofors avvecklades och gick upp i flera olika bolag.

2005

Anders Dättermark började sin anställning på OVAKO Steel som sektionschef

2008

Anders , Dick och Bengt tar över värmebehandlingen i MAK i Kilsta och bildar Thermotech.

2019

Thermotech förvärvar Härdverket i Bofors.