Avspänningsglödgning

Vår affärsidé — Att erbjuda värmebehandling och färdigställning både kostnadseffektivt och i nära dialog med kunden.

Vid olika typer av plastisk bearbetning och svetsning uppkommer spänningar i materialet.

Dessa spänningar kan medföra ökad hårdhet, krokighet och kan försvåra fortsatt bearbetning. Spänningarna kan utlösas med hjälp av avspänningsglödgning, vid normalt sett 550-650 °C. Vid svalningen får godset  svalna långsamt med ugnen i början, för att på så sätt minska risken för att värmespänningar uppkommer.  

Teknisk data

Ugnsnamn LxBxH
12-420 12m x 3m x 1,5m
12-413 12m x 4m x 2m
12-162 6m x 1,4m x 1,3m
12-152, -153 5m x1 ,6m x 1,2m
12-150,-151 5,6m x 0,75m x 0,7m
D-ugn 2m x 1,5m x 1m
A-Ugn 5,2m x 1,8m x 1,2m
12-490 9,4m x 1,5m x 0,8m