Slungblästring

Vår affärsidé — Att erbjuda värmebehandling och färdigställning både kostnadseffektivt och i nära dialog med kunden.

Slungblästring är en metod för att rengöra en yta från exempelvis glödskal som uppkommit vid föregående värmebehandling. 

Detta utförs genom att man med hjälp av ett slunghjul som roterar skjuter stålkulor på materialet. 

Teknisk data

Trumlingsbläster Styckegods 2-30kg
Genomloppsbläster SR-44 Bäckmans Max höjd 220mm , bredd 1000mm