Etappglödgning

Vår affärsidé — Att erbjuda värmebehandling och färdigställning både kostnadseffektivt och i nära dialog med kunden.

Etappglödgning innebär glödgning vid två olika temperaturer. 

Först sker en austenitisering över A1, och sedan en snabb svalning till omvandlingstemperaturen under A1. Efter avslutad omvandling får godset svalna snabbt till rumstemperatur. Etappglödgning Utförs för att öka bearbetbarheten på materialet, ofta sker det på smide som skall svarvas och senare i förloppet härdas.

Teknisk data

12-157, -158

sedan 12-152,-153,-162

max längd 6m

12-463,-464

sedan 12-460,-461

max längd 5,7 och 4,3 m